Informatie over verwerking van persoonsgegevens in het kader van vaccinatie COVID-19

Je wenst je graag te registreren om een COVID-19 vaccinatie te ontvangen. Voor meer inhoudelijke informatie m.b.t. de herfstvaccinatie voor COVID-19, verwijzen we naar https://www.laatjevaccineren.be/vaccinaties/ziektes/covid-19. Wij vinden het als verwerkingsverantwoordelijke voor de vaccinaties belangrijk dat je ook goed geïnformeerd bent over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We gebruiken je persoonsgegevens om je toe te laten een vaccinatiemoment te kunnen weigeren, boeken, bevestigen, herboeken of annuleren.

Verder worden uw persoonsgegevens ook gebruikt:

Wat is de wettige grondslag voor deze verwerking?

Eerstelijnszone Antwerpen Centrum – optredend als verwerkingsverantwoordelijke - verwerkt je persoonsgegevens op grond van het verstrekken van je toestemming als gegevensbetrokkene (artikel 6.1.a AVG).

Je kan de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Eerstelijnszone Antwerpen Centrum contacteren via:

We delen je gegevens met de volgende organisaties:

ELZ Antwerpen Centrum heeft de vereiste afspraken gemaakt opdat uw persoonsgegevens overeenkomstig de geldende privacy wetgeving verwerkt worden door bovenvermelde actoren.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens tot 6 maanden na je laatste vaccinatie.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

We vinden het belangrijk dat je gegevens veilig zijn. We zorgen er verder voor dat we werken met veilige systemen.

Medewerkers die met je persoonsgegevens werken, weten wat ze wel en niet met de gegevens mogen doen en moeten de persoonsgegevens geheimhouden.

We maken daarom afspraken met de mensen of organisaties die gegevens voor ons verwerken. In de afspraken staat wat ze met je gegevens voor ons mogen doen.

Wat zijn je rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er voor dat je een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

Dit zijn je rechten:

In al deze situaties neem je contact op met info@elzacentrum.be.

We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek en het bewijs van je identiteit ontvangen hebben.

Je rechten gebruiken kost jou normaal niets. Als je vraag buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt, kunnen we als verwerkingsverantwoordelijke toch een vergoeding vragen of jouw verzoek weigeren.

Hoe dien ik een klacht in?

Onverminderd het voorgaande over naar wie je je moet richten om je rechten uit te oefenen, kan je een eventuele vraag of klacht richten aan de functionaris voor gegevensbescherming (FG) of data protection officer (DPO) waarvan de contactgegevens en adressen eerder in dit document werden vermeld.

Je kan ook een klacht indienen bij een toezichtautoriteit:

Als het nodig is passen we dit toestemmingsformulier aan.

We hebben het toestemmingformulier voor het laatst aangepast op 12 september 2023.